Gebruikersvereniging Apro

Op 12 januari 2021 is de gebruikersvereniging opgericht met o.a. als doel het ontwikkelen, verbeteren, stimuleren en het in goede banen leiden van het automatiseringssysteem APRO. Hier vindt u de statuten.

Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van de gebruikers van APRO bij Promedico

Tevens vertegenwoordigt het bestuur APRO in de overleggen met NedAIS, een landelijke commissie van de verschillende gebruikersverenigingen.

Vanuit de gebruikersverenging wordt een softwarecommissie samengesteld met roulerende deelnemers vanuit verschillende apotheken.