Lidmaatschap

Leden van de vereniging kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, die werkzaam zijn en/of ondernemingsactiviteiten ontplooien op het gebied van (openbare) farmacie en beschikken over een gebruikersovereenkomst met APRO.

De contributie is vastgesteld op €60,- per jaar en zal jaarlijks geïncasseerd worden. Promedico zal €5,- korting geven op de maandelijkse incassofactuur, waardoor het voor de APRO gebruiker kostenneutraal is om lid te zijn van de gebruikersvereniging.

Aanmelden bij de gebruikersvereniging gaat via Promedico en zal standaard worden aangeboden bij een offerte voor Apro.