Softwarecommissie

De softwarecommissie bestaat uit acht leden: vier apothekers, drie assistentes en één bestuurslid van de gebruikersvereniging.

Dit is in beginsel voor een periode van drie jaar met een maximum van twee termijnen. 

De vergaderfrequentie met ontwikkelaars van Apro zal in de basis twee keer per jaar zijn.

De variëteit in het type apotheek dat vertegenwoordigd is, wordt nagestreefd.